Het synthetisch Kubisme en het Rococo van de kubistische Beweging. De jaren met Eva Gouel