Godin in het Noordfries van het altaar in Pergamon