Dominee Alutarius en Meester Lucas Zas aan het ziekbed van Evert Willemsz