De Heren Negentien vergaderen over de troebelen in Nieuw Nederland