Afscheid van R. Hazelhof in de foyer van het Concertgebouw